Biz dərc reklam və ödənişli links məsələləri bu barədə heç baxılır.

Aşağıdakı müddəa və şərtlər ("Şərt və Müqavilələr") sizinlə aranızdakı müqaviləni (bütün şərtlər və şərtlər "Müqavilə" adlanır) müəyyən edir Online tops casino aranızda və 1xbetcasinoz.com (şirkət"). Siz və Şirkət bundan sonra birlikdə "Tərəflər" və hər biri ayrı-ayrılıqda "Tərəf" adlandırılacaqsınız.

Tərəflər bununla aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər:

1. Saytdan istifadə qaydaları və şərtləri

1.1 Bu Qaydalar və Şərtlər 1-ci bəndə uyğun olaraq vaxtaşırı düzəlişlər edilir.2 dəyişdirilə bilər, məcburi müqavilə təşkil edir və tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyir. Tərəflər bununla razılaşırlar ki, Müqavilədə təsbit edilmiş şərtlər tərəflər arasında bütün razılaşmanı təşkil edir və tərəflər arasında hər hansı bir şəkildə ziddiyyət təşkil edən şərtlər, şərtlər, danışıqlar, nümayəndəliklər və razılaşmalar Sazişə əlavə və ya dəyişiklik hesab edilməyəcəkdir. Tərəflər, razılaşmanın sizinlə şirkət arasındakı bütün müqavilələrin şərtlərini hər hansı bir formada dəyişdirdiyini və hər hansı bir formada olan şərtlərin (i) şirkətin verdiyi xidmətlərə tətbiq edilmədiyi və ya müqavilənin şərtlərinə dəyişdirilməsini, əlavə və ya başqa şəkildə tətbiq edilmədiyini açıq şəkildə bildirirlər.

1.2 Bu veb saytı ziyarət etmək və istifadə edərək, şirkətin zaman-zaman yenilənmiş versiyaları göndərməklə zaman-zaman dəyişiklik edə biləcəyi tosun ən son versiyasına riayət etməyə razılıq verirsiniz 1xbetcasinoz.com "Şərtlər və Şərtlər" altında sizin üçün mövcud olacaq. Bu Qaydaların və Qaydaların ən son versiyası ilə tanış olmağınızı təmin etmək və onları müntəzəm olaraq nəzərdən keçirmək sizin məsuliyyətinizdir. Bu Qaydalar və Şərtlərin yenilənmiş versiyasını dərc etdikdən sonra bu Vebsaytdan davamlı istifadəniz orada qeyd olunan şərtlərlə açıq razılığınızı təşkil edir.

2. Sizin öhdəlikləriniz

2.1 Veb saytımızda qeyd olunan onlayn kazinolar öz promosyonlarını, qaydalarını və qaydalarını müntəzəm olaraq dəyişə bilər. Fərdi onlayn kazinolar əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən kampaniyanı ləğv edə bilər. Onlayn kazino saytında oynamaqdan əvvəl onun qaydaları və məhdudiyyətlərini yoxlamaq və anlamaq sizin öz məsuliyyətinizdir.

2.2 Siz başa düşürsünüz və razılaşırsınız ki, hər hansı onlayn kazinoda oynamaqdan əvvəl ölkənizdə qüvvədə olan qanunlarla tanış olmaq sizin məsuliyyətinizdir. Yaşadığınız ölkədə onlayn qumar qanuni olmalıdır. Bu veb-saytdan istifadə etmək, yaşadığınız ölkədə qumar oynamaq və müvafiq vergiləri ödəmək üçün qanuni yaşda olmalısınız.

2.3 Bu vebsaytdan istifadə etməklə siz razılaşırsınız:

(1) (a) qeyri-qanuni, hədələyici, zərərli, təhqiredici, böhtan xarakterli, vulqar, nifrət dolu, ədəbsiz, böhtan xarakterli və ya başqa cür etiraz doğuran hər hansı Məzmun yerləşdirməyin və ya hər hansı davranışda iştirak etməyin;

(2) heç bir şəxsi və ya qurumu təqlid etmə, yalandan bir şəxs və ya qurum olduğunu iddia etmə və təqdim etdiyiniz hər hansı məzmunun mənşəyini gizlətməyin;

(3) bu saytın digər istifadəçiləri haqqında məlumat toplamayın;

(4) Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan kommersiya məqsədləri üçün məzmun və ya xidmətlər təqdim etmək və ya spam, zəncirvari məktublar, piramida sxemləri və ya icazəsiz reklamın digər formaları üçün bu Veb saytı təmin etməmək və ya istifadə etməmək; və

(5) hər hansı direktor, məmur, işçi, agent, podratçı, reklamçı, Şirkətin və ya onun filiallarını mülki və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edə biləcək və ya yerli, milli və ya beynəlxalq hüququn pozulması ilə nəticələnə bilən və ya pozuntusu sayıla bilən Məzmun təqdim etməmək.

2.4 Siz bu Vebsaytın hər hansı hissəsinin təkrar istehsalına, dublikatına, surətinə, satışa, ticarətə, təkrar satmamağa və ya hər hansı kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməməyə razılaşırsınız.

3. Üçüncü tərəf saytları

3.1 Şirkət xarici vebsaytlara və onlayn kazinolar kimi resurslara keçidlər təqdim edir. Şirkətin bu cür xarici veb-saytlar və resurslar üzərində heç bir nəzarəti yoxdur və bu cür vebsaytlarda və ya resurslarda mövcud olan hər hansı məzmun, reklam, məhsul və ya digər materialları təsdiq etmir və məsuliyyət daşımır. Siz bu cür vebsaytlara aid olan bütün qaydalara əməl etməyə razılaşırsınız və belə vebsaytlardan və ya resurslardan istifadəniz nəticəsində dəyən və ya səbəb olduğu ehtimal edilən hər hansı zərər və ya itkiyə görə Şirkəti məsuliyyət daşımayacaq və edə bilməzsiniz.

4. Şirkət hüquqları

4.1 Şirkət bütün hüquqlarını, lakin bütün müəllif hüquqları, ticarət nişanları, patentlər, ticarət sirləri və şirkətin bu veb saytında sahib ola biləcəyi digər mülkiyyət hüquqları və təklif olunan digər mülkiyyət hüquqları ilə məhdudlaşmır. Şirkətin hüquq və əmlakından istifadə şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığını tələb edir. Bu veb sayt və xidmətləri sizə təqdim edərkən, şirkət sizə nəzərdə tutulan və ya ifadə lisenziyaları və ya hüquqları vermir. Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu veb saytdan və ya xidmətlərdən heç bir kommersiya istifadəsi edə bilməzsiniz.

Əqrəb. Müdafiəçi

Əqrəb.1 Şirkət onlayn kazino operatoru və ya onlayn kazino əyləncə və oyunların təmin edilməsi deyil. Yalnız promosyon və məlumat məqsədləri üçün fərdi kazino saytlarını tanıtdırırıq və nəzərdən keçiririk.

Əqrəb.2 Şirkət (A) bu veb-saytda olan hər hansı məlumatın, mətnin, qrafikanın, keçidlərin və ya digər elementlərin düzgünlüyünə, etibarlılığına, etibarlılığına və ya tamlığına dair heç bir ifadə və ya zəmanət vermir; (B) ÜÇÜNCÜ TƏRƏFLƏR TƏRƏFİNDƏN TƏKLİF EDİLƏN HƏR HƏR VƏ YA BÜTÜN MƏHSULLARA VƏ REKLAM ÜZRƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ MÜLKİYYƏTİNİN POZULMASI, TƏCRÜBƏSİ, MÜVVİLƏTİ VƏ/VƏ ya POZULMASI; VƏ YA (C) BİZİM VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATI və ya XİDMƏTLƏRİNDƏ TERMİNAL AVADANLIĞINIZA VƏ YA DİGƏR ŞƏXSİ ƏMLAKINIZA XƏBƏRLƏR EDƏN KOMPUTER VİRUSLARI, XƏTƏLƏR VƏ YA QÜSÜLƏR. BU SAYTDA OLAN BÜTÜN MƏLUMAT "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR VƏ HƏR NÖR ZƏMANƏT OLMADAN TƏQDİM EDİLİR.

5.3 WEB SAYFAMIZA VƏ SAHİBƏDƏN SADALANAN ONLAYN KAZİNOLARA DAXİL OLARAQ, SİZ WEB-SAYFAMIZA VƏ SADALANAN ONLAYN KAZİNOLARA ZİYAR ETDİYİNİZDƏ, WEB-SAYFAMIZA BAŞLADIĞINIZI TƏTBİQ EDİRSİNİZ. BELƏ İTKİLƏRƏ GÖRƏ ŞİRKƏTİ MƏSULİYYƏT EDİN. ŞİRKƏTİN SAYFADƏSİNDƏ SAYALANAN ONLAYN KAZİNNOLARDA OYNAMANINIZ NƏTİCƏSİNDƏ DƏYƏN HƏR İTİRLƏR ŞİRKƏTİN VƏ ONUN FİLİLİ ŞƏKİLLƏRİNİN, PODRATÇILARININ VƏ TƏQDİMATÇILARININ MƏSULİYYƏTİ DEYİL.

6. Məsuliyyətin və Təzminatın Məhdudlaşdırılması

6.1 SİZ ŞİRKƏTİN HƏR BİRBAŞA, DOLAYI, XÜSUSİ, TASADİF, NƏTİCƏLİ VƏ YA NÜMUNƏLİ ZƏRƏRLƏ, O cümlədən, BİRBAŞA ZƏRƏRƏ, MÜDAFİƏLƏRƏ, MÜSAHİBƏLƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT OLMADIĞINI AÇIQ BAŞA DÜŞÜRÜZ VƏ RAZI OLURSUNUZ. , MƏLUMATLAR VƏ YA DİGƏR QEYRİ-MADDİ İTKİLƏR (ŞİRKƏTƏ BELƏ ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜĞÜ HAQQINDA XƏBƏRDARLIQ OLDUĞUNDA)

(İ) istifadəsi və ya istifadə edə bilməməsi, bu veb saytın hər hansı bir xidməti nəticələnir,

(İi) bu veb saytdan daxil edilmiş hər hansı bir əməliyyatdan irəli gələn əvəzedici malların və / və ya xidmətlərin alınması üçün ödənişlər,

(İii) Bizə ötürdüyünüz məlumatların icazəsiz girişi və ya dəyişdirilməsi,

(İv) bu veb saytdan istifadə edən üçüncü tərəflərin üçüncü tərəfləri və ya davranışı; Və ya

(V) bu veb saytla əlaqəli digər məsələlər.

Əqrəb.2 Hər hansı bir məzmuna görə hər hansı bir iddia, işçiləri, işçiləri, işçiləri, işçiləri, işçiləri, işçiləri və tərəfdaşları, istənilən üçüncü tərəf tərəfindən hər hansı bir məzmunun, bu tonların pozulmasına və ya heç bir üçüncü tərəf hüquqlarının pozulmasına görə hər hansı bir iddia və ya tələbat.

7-yə. Əqli mülkiyyət hüquqları

7-yə.1 Şirkət (və ya onun qrupunun müvafiq üzvü) müəllif hüquqları, patentlər, ticarət nişanları, dizayn hüquqları, mənəvi hüquqlar, domen adları və məxfi məlumat da daxil olmaqla bütün əqli mülkiyyət hüquqlarının və bütün oxşar hüquqların (qeydiyyatdan keçmiş və ya qeydiyyatdan keçməmiş) sahibidir və sahibi olaraq qalır.

8. Tətbiq olunan qanun və yurisdiksiya

8.1 Müqavilə Malta qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir və təfsir edilir.

8.2 mübahisə, mübahisələr və ya razılaşma və ya pozuntu, təfsir, xitam və ya etibarlılığı ilə əlaqədar yaranan mübahisələr və ya iddia, tərəflər bu cür mübahisəni, mübahisəni və ya Malta Arbitraj Mərkəzi tərəfindən ("MAC"). Arbitraj, mübahisənin yarandığı anda Malta Arbitraj Qanununun (Malta qanunlarının 387-ci fəslində 387-ci fəslində 387-ci fəsildə) arbitraj qaydalarına uyğun aparılır. Arbitraj kreslosu malta olmalıdır. Bir hakim hər iki tərəf tərəfindən birgə təyin ediləcək və ya bir hakim haqqında razılaşma olmadıqda, üç hakimin deyilən qaydalara uyğun olaraq təyin edilməlidir. Arbitraj həm prosessual, həm də maddi məsələlərlə bağlı Malta qanunlarına uyğun aparılmalıdır. Arbitraj prosesində istifadə olunan dil ingilis dilidir. Tərəflər razılaşırlar ki, arbitrlərin qərarı Müqavilə əsasında yaranan hər hansı iddia, əks iddia və ya digər məsələ ilə bağlı aralarında yeganə və müstəsna vasitə olacaqdır və bu qərar qəti və məcburidir.

9. Məlumatların Mühafizəsi

9.1 Avropa Parlamentinin və Aİ Şurasının 2016/679 saylı Əsasnaməsi 27. Aprel 2016. fərdi məlumatların emalı ilə bağlı fiziki şəxslərin mühafizəsi və bu cür məlumatların sərbəst hərəkəti ("GDPR") və hər hansı yerli məlumatların mühafizəsi qanunları, Sazişlə əlaqədar olaraq hər iki Tərəfin şəxsi məlumatlarının emalına şamil edilir.

10. Müxtəlif

10.1 Tərəflərdən birinin digər tərəfin pozuntusuna açıq və ya nəzərdə tutulduğu heç bir razılığı, belə imtina və ya razılıq yazılı şəkildə olmadıqda və ondan imtina etdiyini və ya razılığını bildirən tərəf tərəfindən imzalanmadıqda, gizli razılıq və ya imtina və ya digər və ya sonrakı pozuntu üçün bəhanə təşkil etməməlidir. Bu Müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, yazılı bildiriş verilmədikcə, bu Müqavilənin heç bir müddəasından imtina edilmiş və heç bir pozuntu aradan qaldırılmış hesab edilməyəcəkdir.

10.2 Müqavilə yalnız tərəflərin özləri tərəfindən icra edilə bilər və başqa heç bir şəxs onun şərtlərindən və ya müddəalarından hər hansı birini tətbiq edə bilməz.

10.3 Şirkət öz vəzifələrini şirkətlər qrupuna daxil olan istənilən şirkətə həvalə edə bilər və həmçinin Şirkətə xidmət göstərmək üçün müstəqil podratçılar cəlb edə bilər.

10.4 Əgər Sazişin hər hansı müddəası məhkəmə və ya səlahiyyətli yurisdiksiya orqanı tərəfindən etibarsız, qeyri-qanuni, məcburi olmayan və ya icra edilə bilməz hesab edilərsə, bu Müqavilənin qalan müddəaları tam qüvvədə qalacaq və qüvvədə qalacaq. Sazişin mahiyyəti və məqsədi nəzərə alınmaqla, ilkin müddəanın (və ya müddəanın bir hissəsinin) nəzərdə tutulan iqtisadi effektini mümkün qədər əldə etmək üçün müddəanı etibarlı, qanuni, məcburi və icra edilə bilən etmək üçün etibarsız, qeyri-qanuni, məcburi olmayan və ya icrası mümkün olmayan müddəa (və ya müddəanın bir hissəsi) zəruri minimum dəyişikliklərlə tətbiq edilməlidir.